See below for the English translation

Tøyen Impro

endrer navn til

TOM CRUISE IMPRO

Tøyen Impro tilbyr kurs i improvisert teater for alle med og uten erfaring fra før.

Det siste året har vi blitt pålagt å stenge dørene i ti av tolv måneder, uten å motta én eneste krone i kompensasjon eller støtte.

Samtidig opplever vi gang på gang at store og kjente aktører blir prioritert av kulturministeren.


Navnebyttet er et siste desperate forsøk på å nå gjennom til Abid Raja.

Vi håper vårt nye navn kan gjøre ham oppmerksom på mangelfulle kompensasjonsordninger, og at små kulturaktører snart blør i hjel.

Vårt nye navn har en betydning som er viktig for oss og signaliserer at vi sikter mot stjernene. Vi har valgt et navn som er enkelt, lett å huske og gjenkjennelig. Vi har vyer for framtida, og navnet reflekterer dette.

Vi ser fram til å kunne tilby minst like gode kurs som før når det blir mulig!

Gavekort fra Tøyen Impro vil være gyldige hos Tom Cruise Impro, nye kurs legges ut fortløpende på tomcruiseimpro.no


Terje Brevik
Tom Cruise Impro
Oslo, 01.04.2021.

tomcruiseimpro.no
post@tomcruiseimpro.no
Tlf. 990 12 553


Bilde fra Aftenposten, 10. desember 2020.Tøyen Impro

is changing its name to

TOM CRUISE IMPRO

Tøyen Impro offers improv theater classes for everyone with or without experience.

The government has ordered Tøyen Impro to close our doors for ten out of the last twelve months and we have not received a single Norwegian Krone in compensation or support.

Meanwhile, time and time again, well-known actors are given priority by Abid Raja, the Minister of Culture.

We are changing our name to Tom Cruise Impro in a last, desperate attempt to reach the Minister.

We hope our new name will make Minister Raja realize that the government’s lack of support for small cultural actors means they will soon bleed to death and disappear. Norway will be the poorer for it.

Our new name, which is simple, easy to remember and recognizable, signals that we are aiming for the stars. The name Tom Cruise Impro reflects our vision for the future.

We look forward to offering even better classes than before whenever it becomes possible!

Gift certificates from Tøyen Impro are still valid at Tom Cruise Impro. New courses will be posted continuously on tomcruiseimpro.no


Terje Brevik
Tom Cruise Impro
Oslo, 01.04.2021.

tomcruiseimpro.no
post@tomcruiseimpro.no
Tlf. +47 990 12 553